top of page

KDO SMO

Smo zabavna, srčna ekipa, predana otrokom. Pomembno nam je, da vzpostavimo dober stik z otroki, ne glede na to ali smo na bazenu, v telovadnici, igrišču, na smučišču ali na počitnicah. Ustvarjamo prijetno klimo in čudovita doživetja. 

Smo učitelji in vaditelji, ki med svojimi strategijami uporablja vrsto različnih pristopov, metod in orodij, kot so treningi socialnih veščin, vodenje pogovora, mediacija, pozitivna disciplina, nevrolingvistično programiranje, izvajanje socialnih iger, uporaba humorja pri poučevanju, igre vlog, interaktivni didaktični pristopi idr. 

Naša prednost so zagotove dolgoletne izkušnjami pri delu z otroki, saj dobro poznamo gibalne vsebine otrok, zato vemo, kaj otroci potrebujejo. Vedno nas spremljajo tudi zabavne skupinske igre, ki spodbujajo domišljijo in soočenje z izzivi vsakdanjega življenja ter krepijo socialne veščine. 

Igra in gibanje sta pomembni vlogi pri socialnem in emocionalnem razvoju, zato dajemo poudarek igri in vadbi, ki je prijetna in prilagojena otroku.

KAJ DELAMO
Image by Ramin Talebi

Razvijanje gibalnih sposobnosti otrok

KAJ DELAMO

Posebej prilagojeni programi za otroke: naš osnovni cilj je, da otroci skozi igro vzljubijo šport in se preko igre spoznajo z različnimi športi. 

Otroke usmerjamo v osebnostni razvoj in uživanju v športnih aktivnostih. Športne, še zlati kondicijkse dejavnosti so nenadomestljiv člen v vzgoji mladih za življenje. Posebno pozornost dajemo športnim vsebinam, ki so igrive, široke in raznovrstne. Usmerjamo jih k tekmovanju s samim seboj, v boj za najboljši osebni rezultat, v premagovanje prejšnjih ravni doseženih rezultatov.

Poleg rednega celoletnega plavanja in gibalnih vsebin, izvajamo tudi tečaje rolanja in plavanja, šolo smučanja, smučarske tečaja, organiziramo smučarske počitnice in aktivne poletne tabore

bottom of page