top of page

MINI ŠPORT VADBA

Mini šport so prijazne športne vadbe za otroke, kjer otroke vzgajamo s srcem, jih usmerjamo v osebnostni razvoj in uživanju v športnih aktivnostih. Naš osnovni cilj je, da otroci vzljubijo šport in se na prijeten način spoznajo z različnimi športi.

Uporabljamo vrsto različnih pristopov, metod in orodji, kot so izvajanje socialnih iger in socialnih večin, vodenje pogovora, pozitivna disciplina, nevrolingvistično programiranje, uporaba humorja pri poučevanju, igre vlog in interaktivni didaktični pristopi.

Ob vpisu v Mini Šport vadbo, otroci prejmejo Mini izkaznico, v katero lepijo nalepke (Minije) za prisotnost na vadbah. 

Telovadba – predšolska skupina

Športna vadba, namenjena predšolskim otrokom od 4. leta dalje. Skozi celo leto otroci spoznavajo različne športno-gibalne vsebine in pridobivajo raznovrstna športno-gibalna znanja. Vadba je prilagojena starosti in razvoju otrok, prav tako igrala in športni pripomočki. Vadba poteka 1x tedensko.

Program gibalne abecede (celoletni gibalni program za otroke; plazenje, lazenje, ravnotežnost, preciznost, skoki, globinski skoki, atletska abeceda, igre z žogo, nogomet, ...)

 

  1. gimnastična in atletska abeceda

  2. naravne oblike gibanja in igre

  3. sproščanje / umirjanje

  4. elementi borilnih veščin

  5. plesne / glasbene urice

Poudarek je na razvoju gibalnih spretnosti in vsestranski telesni pripravi z zelo osnovnimi zahtevami atletskih disciplin v obliki igre in poskusov. Seznanili in prikazali jim bomo najbolj naravne oblike gibanja (hoja in tek v različne smeri in načine) ter elementarne atletske vsebine (preskakovanje manjših ovir, tek čez manjše ovire, poskoki, preskoki, odrivi, doskoki, meti žogic z mesta ali z zaletom), šprinti, met otroškega kopja, vzdržljivostni tek.

Telovadba za otroke od 1. do 3. razred

 

V osnovni šoli je program športne vadbe namenjen otrokom od 1. do 3. razreda. Sestavljen je iz elementarnih iger (igre za ogrevanjein igre za sproščanje in umirjanje), gimnastičnih vaj (z rekviziti in brez njih) in naravnih oblik gibanja (hoja, tek, lazenja, plazenje,skoki, plezanja, meti itd ...).

Otroci se učijo elementarna gibanja, ki so sestavni del vsake ure, npr: tek, skakljanje in skakanje, plazenje, plezanje, dviganje, nošenje, kotaljenje, potiskanje, vlečenje, metanje, zadevanje
Program splošne vadbe za osnovnošolce, osnovne tehnike posameznih športov in zahtevnejši poligoni ter vaje.

Elementarno gibanje je sestavni del vsake ure, npr: tek, skakljanje in skakanje, plazenje, plezanje, dviganje, nošenje, kotaljenje, potiskanje, vlečenje, metanje, zadevanje. Učijo se pravil in osnovnih znanj iger z žogo (rokomet, košarka, nogomet, odbojka ...). Vadba poteka 1x - 2x tedensko.

Poudarek vadbe tudi gimnastiki, kjer se otroci spoznavajo z elementi gimnastične abecede, s poudarkom na naravnih oblikah gibanja. Vsebine ure gimnastike se prenašajo na vsakdanje življenje kot so padci, pobiranja, ravnotežje, orientacija, strah pred višino... Poleg tega se bodo otroci v programu seznanili z osnovnimi položaji telesa in najenostavnejšimi gimnastičnimi prvinami, kot so preval naprej, preval nazaj, stoja na lopaticah in stoja na rokah itd.

Anchor 1
bottom of page