top of page
Search

Šport in vzgoja otrok

Updated: Feb 7, 2020

Telovadba za otroke ali športna vzgoja majhnih otrok je nenehen proces pridobivanja znanja ter razvijanja sposobnosti. Športna vzgoja majhnega otroka vzgaja in ga nauči, da se bo v zrelosti in starosti v prostem času ukvarjal s športom. Z zdravim načinom življenja bo tako lahko skrbel za dobro počutje, zdravje in vitalnost.Starši, vzgojitelji, učitelji, trenerji in vsi tisti, ki se kakorkoli ukvarjamo s predšolskimi otroki, jih lahko namreč spodbujamo h gibanju, jim omogočimo kakovostno športno vzgojo, usmerjamo v različne športne panoge in tako pozitivno vplivamo na njihov celostni razvoj. Zavedati se moramo, da je zgodnja usmerjenost otrok v gibanje in raznovrstne aktivnosti skupaj s starši osnova za kasnejše ukvarjanje s športom. Otrok že zelo zgodaj prevzame navade svojih staršev in se jih drži, tudi ko odraste.

Družina oz. starši dajejo zgled otrokom kako pomembna je športna vzgoja. Starši lahko otroka nenehno spodbujajo h gibanju, s tem pa mu lahko omogočijo, da sprejme šport kot vrednoto. Žal športna vzgoja otrok v vsakdanjem življenju ni več tako zelo prisotna. Pomembnejša je igra sedenja za računalnikom, televizorjem, playstationom, ...

V posameznikovem razvoju obdobji poznega otroštva in mladostništva zaznamujejo številne in pomembne spremembe. Obdobje poznega potroštva traja od otrokovega 6. leta dalje. V tem razvojnem obdobju poznega otroštva postajajo vrstniki vse bolj pomemben dejavnik v otrokovem socialnem življenju. Otroci vse več časa preživljajo z vrstniki in tako je lahko povezovanje v športne dejavnosti tudi medsebojno druženje med vsrtniki. 


Vodne igrarije z baloni
Nekaj nasvetov za gibanje z otrokom:
Skupaj z otrokom načrtujte skupne družinske popoldneve ali dneve, vikende in počitnice s športnimi vsebinami (npr.: družinski izleti, kolesarjenje, smučanje in sankanje, hoja, rolanje ali drsanje, vodne aktivnosti ,...). Igre, ki se jih igrate z otrokom naj bodo zanimive in čim manj tekmovalnega značaja!
80 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page